Tổn thương do bỏng đường hô hấp thường để lại những hậu quả rất nặng nề.

Biến chứng bỏng hô hấp