Ngồi học không đúng tư thế là nguyên nhân gây cong vẹo cột sống học đường. Tuy không phải bệnh nguy hiểm nhưng ảnh hưởng sức khỏe thể chất học sinh.

Cảnh báo: Cong vẹo cột sống học đường đang gia tăng