Các biến chứng của cường cận giáp liên quan đến tác động lâu dài của nồng độ canxi thấp trong xương và canxi quá nhiều trong máu.

Biến chứng của cường cận giáp