1Thông tin của bạn

Để phòng khám liên hệ xác nhận đặt lịch khám.


2CSYT - Phòng khám

Thông tin CSYT - phòng khám bạn đang đặt lịch.

Bệnh viện đa khoa Sơn Tây
Bệnh viện công

Bệnh viện đa khoa Sơn Tây

(145)
  • 1391 Lượt xem
  • Địa chỉ:
    304 A Lê Lợi - Sơn Tây - Hà Nội
  • Phone
    02433832209 -

3Thông tin bệnh

Mô tả các chiệu trứng hoặc chọn chuyên khoa bạn cần đặt hẹn.