1Thông tin của bạn

Để phòng khám liên hệ xác nhận đặt lịch khám.


2CSYT - Phòng khám

Thông tin CSYT - phòng khám bạn đang đặt lịch.

BỆNH VIỆN LAO VÀ BỆNH PHỔI HẬU GIANG
Bệnh viện công

BỆNH VIỆN LAO VÀ BỆNH PHỔI HẬU GIANG

(145)
  • 710 Lượt xem

3Thông tin bệnh

Mô tả các chiệu trứng hoặc chọn chuyên khoa bạn cần đặt hẹn.