1Thông tin của bạn

Để phòng khám liên hệ xác nhận đặt lịch khám.


2CSYT - Phòng khám

Thông tin CSYT - phòng khám bạn đang đặt lịch.

BỆNH VIỆN 121
Bệnh viện công

BỆNH VIỆN 121

(145)
  • 2558 Lượt xem
  • Địa chỉ:
    Số 01, đường 30/4, phường An Lạc, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ
  • Phone
    0292 3811 500 -

3Thông tin bệnh

Mô tả các chiệu trứng hoặc chọn chuyên khoa bạn cần đặt hẹn.