1Thông tin của bạn

Để phòng khám liên hệ xác nhận đặt lịch khám.


2CSYT - Phòng khám

Thông tin CSYT - phòng khám bạn đang đặt lịch.

Bệnh viện tim mạch thành phố Cần Thơ
Bệnh viện công

Bệnh viện tim mạch thành phố Cần Thơ

(145)
  • 1225 Lượt xem

3Thông tin bệnh

Mô tả các chiệu trứng hoặc chọn chuyên khoa bạn cần đặt hẹn.