1Thông tin của bạn

Để phòng khám liên hệ xác nhận đặt lịch khám.


2CSYT - Phòng khám

Thông tin CSYT - phòng khám bạn đang đặt lịch.

Nguyên phó viện trưởng Nguyễn Thị Lâm
Bệnh viện công

Nguyên phó viện trưởng Nguyễn Thị Lâm

(145)
  • 128 Lượt xem
  • Địa chỉ:
    48B P. Tăng Bạt Hổ, Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  • Phone
    090173 8833 - 090173 8833

3Thông tin bệnh

Mô tả các chiệu trứng hoặc chọn chuyên khoa bạn cần đặt hẹn.