Có thể điều trị hăm tại chỗ bằng các thuốc thoa kháng nấm.

Điều trị hăm