Hiển thị 10 of 140 kết quả

  • Type
  • Layout
  • Bộ lọc
Bệnh viện công
Bệnh viện công

Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực

Bệnh viện đa khoa Hợp Lực được thành lập từ năm 2005, nằm tại địa chỉ số 595, Nguyễn Chí Thanh,...

(145)
Bệnh viện công
Bệnh viện công

Bệnh viện Nhi Thanh Hóa

Bệnh viện Nhi Thanh Hoá được thành lập theo Quyết định số 32/2007/QĐ-ĐU ngày 03/8/2007 của Ban Thường...

(145)
Bệnh viện công
Bệnh viện công

Bệnh viện Phổi Thanh Hóa

Bệnh viện Phổi Thanh Hóa là bệnh viện chuyên khoa hạng I tuyến tỉnh với quy mô 500 giường bệnh. Năm...

(145)
Bệnh viện công
Bệnh viện công

Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa

Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa thành lập ngày 20/ 02/1980 là bệnh viện chuyên khoa hạng I, trở thành một...

(145)
Bệnh viện công
Bệnh viện công

Bệnh viện 71 Trung ương

Bệnh viện 71 Trung ương là đơn vị sự nghiệp y tế chuyên khoa Lao - Bệnh phổi trực thuộc Bộ Y tế...

(145)
Bệnh viện công
Bệnh viện công

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa

Được thành lập từ năm 1899, quy mô 250 giường bệnh do bác sĩ người Pháp phụ trách, thời điểm đó đội ngũ...

(145)
Bệnh viện công
Bệnh viện công

Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Lặc

Trải qua hơn 50 năm xây dựng và phát triển, bệnh viện đa khoa Ngọc Lặc đã có những đóng góp quan...

(145)
Bệnh viện công
Bệnh viện công

Bệnh viện Phục hồi Chức năng tỉnh Thanh Hóa

Bệnh viện PHCN Thanh Hóa được thành lập từ năm 1966, đóng chân trên địa bàn TP Sầm Sơn. Quá trình...

(145)
Bệnh viện công
Bệnh viện công

Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa

Bệnh viện Tâm thần Thanh Hoá được chính thức thành lập ngày 14/6/1972 trên cơ sở khoa Tâm thần Bệnh...

(145)
Bệnh viện công
Bệnh viện công

Bệnh viện Y dược cổ truyền Thanh Hóa

Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh Thanh Hóa qua 50 năm xây dựng và phát triển (1967 – 2017), với nhiều...

(145)
Bệnh viện công
Bệnh viện công

Bệnh viện Da liễu Thanh Hoá

Bệnh viện Da liễu tỉnh Thanh Hóa thành lập vào ngày 15 tháng 12 năm 2008, cho đến nay đã đi vào hoạt...

(145)
Bệnh viện công
Bệnh viện công

Bệnh viện mắt Thanh Hóa

Bệnh viện Mắt Thanh Hóa Là Bệnh viện chuyên khoa Mắt đầu nghành của tỉnh Thanh hoá. Bệnh viện nỗ...

(145)