Khi bệnh nhân có hội chứng liệt nửa người: vấn đề chăm sóc hộ lý rất cần thiết và quan trọng.

Chế độ chăm sóc bệnh nhân liệt nửa người