Điều trị mòn răng tùy thuộc vào tình trạng tổn thương mô răng.

Phương pháp điều trị mòn răng