Rõ ràng là mụn trứng cá liên quan đến các tuyến nhờn.

Yếu tố nguy cơ gây mụn trứng cá