Việc chăm sóc sức khỏe cả tinh thần và thể chất sau nạo hút thai là rất quan trọng.

Chế độ chăm sóc nạo phá thai