Trong y học cổ truyền, bệnh phong thuộc phạm vi các chứng bệnh như đại ma phong, đại phong, ma phong, lệ phong...

Các bài thuốc dân gian trị bệnh phong