Polyp mũi nhỏ và đơn độc ít khi gây biến chứng, nhưng một polyp lớn và nhiều polyp nhỏ hơn có thể gây ra một số biến chứng.

Biến chứng polyp mũi