Phần lớn các rối loạn về trí nhớ có thể chữa trị được.

Điều trị rối loạn trí nhớ