Đối với một số người, bệnh sarcoid có thể trở thành mạn tính và dẫn đến các biến chứng.

Biến chứng bệnh sarcoid