Có 2 nguyên nhân chính gây tắc động mạch võng mạc trung tâm là huyết khối và nghẽn mạch.

Nguyên nhân tắc động mạch võng mạc trung tâm