Thoái hóa khớp háng dễ xảy ra hơn ở những người có tiền sử gia đình đã có người bị thoái hóa khớp háng.

Yếu tố nguy cơ gây thoái hóa khớp háng