Bạn có thể đến các bệnh viện hoặc phòng xét nghiệm để làm xét nghiệm tinh dịch đồ.

Chẩn đoán bệnh tinh trùng loãng