Trong quá trình hình thành tế bào lymphô có sự sai lệch và tạo ra các lymphô bất thường.

Nguyên nhân u lymphô