U nang thận đôi khi có thể gây biến chứng: u nang bị nhiễm trùng, u nang vỡ.

Biến chứng u nang thận