Để tăng khả năng phát hiện ra u hắc tố mới một cách sớm nhất, bệnh nhân nên thực hiện lịch khám theo dõi định kỳ của Bác sĩ.

Chế độ chăm sóc bệnh nhân u tế bào hắc tố