Các phương pháp chẩn đoán ung thư tuyến thượng thận bao gồm chẩn đoán hình ảnh và xét nghiệm.

Chẩn đoán ung thư tuyến thượng thận