Chẩn đoán vôi hóa sụn khớp qua dấu hiệu X quang và xét nghiệm.

Chẩn đoán vôi hóa sụn khớp